”Atlantis hemlighet” och ”E=mc2”

Jag lyckades till slut avsluta David Gibbins Atlantis hemlighet. Såhär i efterhand vet jag knappt vad jag ska säga om den. Den lyckades ju faktiskt (till slut) fånga mig lite från och till, men på något märkligt sätt så pendlar den mellan att å ena sidan banalt och melodramatiskt utmåla huvudpersonernas farliga och/eller knepiga belägenhet och i synnerhet de lägen när hjälten får visa sina hjältefärdigheter (värdiga vilken 80-tals-actionfilm som helst), och å andra sidan att med kärleksfull omsorg förlora sig i utvikningar i marinbiologisk historia och teknologi på en sådan detaljnivå att man behöver specialkunskaper för att kunna hänga med. Jag skulle nog inte läsa boken igen, men den fascinerar mig ändå eftersom att jag aldrig har stött på en så bra berättelse med sådan gedigen faktabakgrund och rimlighet i alla skeenden, men som ändå i huvudsak är ointressant på grund av berättarens totala brist på förmåga att faktiskt presentera berättelsen i en tilltalande form. Om någon kom på att göra en matiné-actionfilm av boken skulle den förmodligen komma mycket mer till sin rätt.

Jag avslutade också David Bodanis E=mc2, med undertiteln ”historien om världens mest kända ekvation”.Tyvärr så tyckte jag inte att den gav mig den insikt i själva ekvationens innebörd som jag hade hoppats på. Istället redogjorde den för en hel del av de upptäckter inom främst fysiken som ledde fram till E=mc2, och på den mest kända tillämpningen av ekvationen – atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Mycket av tonvikten ligger på människorna som arbetade sig fram till ekvationen, och senare med den, men inte så mycket på ekvationen i sig själv. Det borde jag väl i och för sig ha förväntat mig från denna typ av populärvetenskapliga redogörelse av något så komplext som relativitetsteorin, men jag har nog blivit lite bortskämd av Simon Singh (ex. ”Kodboken”) som i min uppfattning behärskar den här genren bättre. Någon som vet en bok som på ett populärvetenskapligt men ändå någotsånär djuplodande sätt beskriver den allmänna relativitetsteorin?