”Martin Bircks ungdom” med flera

Eftersom att Doktor Glas alltid har varit min favorit bland de svenska klassikerna så har jag till slut tagit mig samman och läst något annat av samma författare: Martin Bircks ungdom. Det fascinerar mig otroligt att de frågor som Söderberg, via sitt språkrör Martin Birck, grubblar över, funderar på, lyfter upp och diskuterar, är väldigt lika de frågor som jag, och säkert många med mig, som ung funderade över på 1990-talet. Kanske jag också kommer att hamna i samma medelåldersgrubblande senare i livet? Är det kanske så att vi har mer gemensamt med tidigare generationer än vad vi egentligen tror? Och i så fall, har det alltid varit så i alla tider?

Sen senast har jag också läst en miniserie i två delar av Susan Price, Alvprinsen och Alvkungen. Serien hamnar förvisso på fantasyhyllan (men det gör å andra sidan ganska mycket) och det är väl inte helt orimligt, men det här är inte klassisk sword-and-sorcery utan snarare ett försök av en brittisk författarinna att gestalta den verklighet som skulle ha varit om den fornnordiska mytologin varit verklighet. Det är en ganska rå, smutsig, blodig och osmyckad berättelse, vilket i och för sig känns helt i sin ordning om man betänker hur förlagan (förlagorna?) ser ut, men ärligt talat så tycker jag att det blir lite tråkigt ibland. En ganska platt berättelse som berättas i lite för många ord. Men samtidigt så är det intressant att titta på den mytbild vi är vana att se ”inifrån” ur en utomståendes perspektiv.

Slutligen så har jag faktiskt frångått en vana och faktiskt läst en fackbok på min lediga tid. Jag vet inte riktigt varför, men jag köpte en bok med titeln Jack Uppskäraren – kriminalfall och legend på Pocketshop en gång, och nu när jag har läst den måste jag säga att det var ett lyckat köp. Boken är helt enkelt en svensk kulturhistorikers sammanfattning av vad man vet om Jack Uppskäraren – mycket prydligt redovisat med källhänvisningar och ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till vad som berättas. Författaren avslöjar redan i början av boken att NEJ – han kommer inte att berätta, eller ens spekulera i, vem Jack Uppskäraren var, om han ens fanns. Han ägnar en stor del av boken åt att förklara och beskriva de otal myter som finns kring namnet Jack Uppskäraren och varför de förmodligen är falska, var de troligtvis har sitt ursprung etc. Vad gäller just Jack Uppskäraren blir man inte mycket klokare i av denna bok – det handlar mer om vad han INTE är – men man blir av med en hel del vanföreställningar och får dessutom en mycket intressant insikt i både hur samhället fungerade och enskilda människoöden i 1880-talets London, och det är inte fy skam! Rekommenderas!